Sunday, June 10, 2012

Happy Pill

Isa sa mga iilan na lamang na libreng bagay sa mundo ay "Happiness". Pero bakit  ang ilan ay naniniwala na kaya nila itong isilid sa garapon at ibenta, kung kahit sino naman eh kaya naman itong ma-achieve ng hindi gumagamit ng mga ito. Yes I am talking about happy pills.

Sa modernong mundo ngayon nasa garapon na daw ang happiness. Nandiyan na ang mga naglipanang Anti-depressant,prozac,Effexor XR,ecstasy,etc. Nabibili na daw ang "Happiness".Pero kasiyahan nga ba talaga itong maidudulot?

Ang tao ay likas na mapaghangad sa sarili.Ang katangian din yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagiging masaya ang tao kung ito ay hindi makuha. Di lang yan ang kalaban ng happiness. Nandiyan pa ang brokenheart, illness, pag kakaroon ng kaaway, walang trabaho, walang pera, at kamatayan ng mahal sa buhay.

Those are just normal phenomenon. Same as sadness and Happiness as a  normal feeling. Lahat tayo nakakaranas at nakakaramdam ng ganyan. Katulad din ng ibang tao na naka experience nyan at naka survive ng walang tulong ng magical happy pills. Ikaw at lahat tayo kaya din mag survive ng di gumagamit ng gamot.

We should not always rely on chemicals to cheer us up. We can self medicate ourselves (OO kahit wala kang Ph.D) by simply  being happy. Positive thinking lang ang katapat nyan. 

Nasa borderline ako ng Happiness at Sadness this past few days. But I chose to be happy.I didn't drink any drugs to increase my seratonin and endorphin levels to still be happy. I just think deeper and listen to my happythoughts when I feel like being sad.

My Stressor: Wala akong trabaho  
My Happy Thoughts says:  "eh ano ngayon may diploma naman ako, yung iba nga di makpag aral eh".

My Stressor: I think I lost my friends
My Happy Thoughts says: "people come and go, what's important is you've got your family and you partner" 

My Stressor: I AM SUPER BORED and BROKE!
My Happy Thought says: "Go blog and make friends"


You can't always change things into the way you want it to be, but you can always change your perception and your mood on a  certain things to make you happy -MG

1 comment:

jokeskopo said...

yap, choose to be happy ms gee. yakang yaka mo yan. hehehehe.